mgr inż. Krzysztof Domino, Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Fizyki

Zastosowanie Funkcji Kopuły oraz wykładnika Hursta do oceny ryzyka inwestycyjnego

Podczas referatu zostanie omówione wykorzystanie funkcji Kopuły do analizy dwuskładnikowych portfeli inwestycyjnych składających się z papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie oraz innych światowych giełdach papierów wartościowych (w Nowym Jorku, Londynie, Sydney, Frankfurcie oraz Hong Kongu).