Wrocław University

Institute of Theoretical Physics

pl. M. Borna 9,  50-204 Wrocław , Poland

 dr hab. Stanisław Ciechanowicz

tel. (+48-71)3759-505
e-mail: ciechano@ift.uni.wroc.pl

Wyklad specjalistyczny - Fizyka Ziemi

Mail to  dr hab. S. Ciechanowicz: ciechano@ift.uni.wroc.pl