Rada naukowa IFT

Członkowie Rady z prawem głosu w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

 • prof. dr hab. David Blaschke
 • prof. dr hab. Andrzej Borowiec
 • dr hab. Tobias Fischer
 • dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr
 • dr hab. Krzysztof Graczyk
 • dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr
 • prof. dr hab. Zbigniew Haba
 • dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr
 • dr hab. Grzegorz Kondrat
 • prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
 • prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman
 • dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr
 • dr hab. Piotr Ługiewicz
 • dr hab. Janusz Miśkiewicz
 • dr hab. Marek Mozrzymas, prof. UWr
 • dr hab. Czesław Oleksy, prof. UWr
 • prof. dr hab. Robert Olkiewicz
 • prof. dr hab. Ziemowit Popowicz
 • dr hab. Dariusz Prorok
 • prof. dr hab. Krzysztof Redlich
 • dr hab. Chihiro Sasaki, prof. UWr
 • prof. dr hab. Jan Sobczyk

Pozostali członkowie Rady IFT

 • dr Arkadiusz Błaut - przedstawiciel młodych pracowników naukowych
 • dr Cezary Juszczak - przedstawiciel młodych pracowników naukowych
 • mgr Halina Ossowska-Blass - przedstawiciel pracowników administracyjnych
 • mgr Michał Naskręt - przedstawiciel doktorantów

Terminy posiedzeń w roku akademickim 2017/2018

Posiedzienia Rady IFT odbywają się w sali 422 o godzinie 11:00 we wtorki:
 • 10 października 2017
 • 7 listopada 2017
 • 5 grudnia 2017
 • 9 stycznia 2018
 • 6 lutego 2018
 • 27 lutego 2018
 • 10 kwietnia 2018
 • 8 maja 2018
 • 5 czerwca 2018
 • 11 września 2018