Rada naukowa IFT

Członkowie Rady z prawem głosu w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

 • prof. dr hab. David Blaschke
 • prof. dr hab. Andrzej Borowiec
 • dr hab. Tobias Fischer
 • dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr
 • dr hab. Krzysztof Graczyk
 • dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr
 • prof. dr hab. Zbigniew Haba
 • dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr
 • dr hab. Grzegorz Kondrat
 • prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman
 • dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr
 • dr hab. Piotr Ługiewicz
 • dr hab. Maciej Matyka
 • dr hab. Janusz Miśkiewicz
 • dr hab. Marek Mozrzymas, prof. UWr
 • dr hab. Czesław Oleksy, prof. UWr
 • prof. dr hab. Robert Olkiewicz
 • dr hab. Tomasz Pawłowski
 • prof. dr hab. Ziemowit Popowicz
 • dr hab. Dariusz Prorok
 • prof. dr hab. Krzysztof Redlich
 • dr hab. Chihiro Sasaki, prof. UWr
 • dr hab. Armen Sedrakjan
 • prof. dr hab. Jan Sobczyk

Pozostali członkowie Rady IFT

 • dr Cezary Juszczak - przedstawiciel młodych pracowników naukowych
 • mgr Michał Marczenko - przedstawiciel młodych pracowników naukowych
 • dr Wiesław Sobków - przedstawiciel młodych pracowników naukowych
 • mgr Halina Ossowska-Blass - przedstawiciel pracowników administracyjnych
 • mgr Maciej Lewicki - przedstawiciel doktorantów

Terminy posiedzeń w roku akademickim 2019/2020

Posiedzienia Rady IFT odbywają się w sali 412 o godzinie 11:00 we wtorki:
 • 17 września 2019
 • 30 września 2019