Rada naukowa IFT

Członkowie Rady z prawem głosu w postępowaniach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

 • prof. dr hab. David Blaschke
 • dr hab. Artur Barasiński
 • dr hab. Arkadiusz Błaut
 • prof. dr hab. Andrzej Borowiec
 • dr hab. Tobias Fischer, prof. UWr
 • dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr
 • dr hab. Krzysztof Graczyk, prof. UWr
 • prof. dr hab. Dariusz Grech
 • prof. dr hab. Zbigniew Haba
 • dr hab. Grzegorz Kondrat
 • prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman
 • prof. dr hab. Zbigniew Koza
 • dr Pok Man Lo, prof. UWr
 • prof. dr hab. Jerzy Lukierski
 • dr hab. Piotr Ługiewicz, prof. UWr
 • dr hab. Maciej Matyka, prof. UWr
 • dr hab. Janusz Miśkiewicz
 • dr hab. Marek Mozrzymas, prof. UWr
 • dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. UWr
 • dr hab. Dariusz Prorok, prof. UWr
 • prof. dr hab. Krzysztof Redlich
 • dr hab. Chihiro Sasaki, prof. UWr
 • dr hab. Armen Sedrakjan, prof. UWr
 • prof. dr hab. Jan Sobczyk
 • prof. dr hab. Ludwik Turko

Pozostali członkowie Rady IFT

 • mgr Mateusz Cierniak - przedstawiciel doktorantów
 • dr Cezary Juszczak - przedstawiciel młodych pracowników naukowych
 • dr Wiesław Sobków - przedstawiciel młodych pracowników naukowych
 • mgr Halina Ossowska-Blass - przedstawiciel pracowników administracyjnych