Dyrektor

prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Zastępcy dyrektora do spraw

naukowych: prof. dr hab. David Blaschke

dydaktycznych: dr hab. Grzegorz Kondrat

infrastruktury: dr hab. Maciej Matyka, prof. UWr

Kierownicy zakładów

Fizyki Neutrin: prof. dr hab. Jan Sobczyk

Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej: prof. dr hab. Zbigniew Koza

Metod Matematycznych Fizyki: dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr

Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

Teorii Cząstek Elementarnych: prof. dr hab. Krzysztof Redlich

Sekretariat

Telefon: (+48) 71 322 2363 Fax: (+48) 71 321 4454

Anna Gaj, anna.gaj*, 9408

Agnieszka Leczykiewicz, agnieszka.leczykiewicz*, 9408

Danuta Skrajna Jakóbczyk, danuta.skrajna-jakobczyk*, 9286, 9408

Biblioteka

Telefon: (+48) 71 375 9253, (+48) 71 375 9256

mgr Halina Ossowska-Blass (kierownik), halina.ossowska-blass*

mgr Dorota Haba, zofia.haba*

Zespół Administratorów Sieci

Telefon: (+48) 71 375 9402, (+48) 505 304 066

mgr Marian Paweł Bordzań, marian.bordzan*

Krzysztof Cach, krzysztof.cach*

dr Paweł Misiak, pawel.misiak*

* Adres mailowy w domenie @uwr.edu.pl