Dyrektor

prof. dr hab. Jan Sobczyk

Zastępcy dyrektora do spraw

naukowych: dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr

dydaktycznych: dr hab. Grzegorz Kondrat

infrastruktury: dr hab. Krzysztof Graczyk

Kierownicy zakładów

Fizyki Neutrin: prof. dr hab. Jan Sobczyk

Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej: dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr

Metod Matematycznych Fizyki: dr hab. Lech Jakóbczyk, prof. UWr

Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

Teorii Cząstek Elementarnych: prof. dr hab. Krzysztof Redlich

Sekretariat

Telefon: (+48) 71 322 2363 Fax: (+48) 71 321 4454

Anna Gaj, anna.gaj@ift.uni.wroc.pl, 9408

Danuta Skrajna Jakóbczyk, danuta.jakobczyk@ift.uni.wroc.pl, 9286, 9408

Anna Wieczorek, anna.wieczorek@ift.uni.wroc.pl, 9408

Biblioteka

Telefon: (+48) 71 375 9253, (+48) 71 375 9256

mgr Halina Ossowska-Blass (kierownik), halina.ossowska-blass@ift.uni.wroc.pl

mgr inż. Danuta Czekaj, danuta.czekaj@ift.uni.wroc.pl

mgr Dorota Haba, dorota.haba@ift.uni.wroc.pl

Zespół Administratorów Sieci

Telefon: (+48) 71 375 9402, (+48) 505 304 066

mgr Marian Paweł Bordzań, marian.bordzan@ift.uni.wroc.pl

Krzysztof Cach, krzysztof.cach@ift.uni.wroc.pl

dr Paweł Misiak, pawel.misiak@ift.uni.wroc.pl