Dyrektor

dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr

Zastępcy dyrektora do spraw

naukowych: prof. dr hab. David Blaschke

dydaktycznych: dr hab. Grzegorz Kondrat

infrastruktury: dr hab. Maciej Matyka, prof. UWr

Kierownicy zakładów

Fizyki Neutrin: prof. dr hab. Jan Sobczyk

Informatyki Stosowanej i Fizyki Statystycznej: prof. dr hab. Zbigniew Koza

Metod Matematycznych Fizyki: dr hab. Piotr Ługiewicz, prof. UWr

Teorii Cząstek Elementarnych: prof. dr hab. Krzysztof Redlich

Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

Sekretariat

Telefon: (+48) 71 322 2363 Fax: (+48) 71 321 4454

Anna Gaj, anna.gaj*, 9408

Katarzyna Kościuk, katarzyna.kosciuk*, 9408

Danuta Skrajna Jakóbczyk (pracownik emerytowany), *,

Biblioteka

Telefon: (+48) 71 375 9253, (+48) 71 375 9256

mgr Halina Ossowska-Blass (kierownik), halina.ossowska-blass*

mgr Dorota Haba, zofia.haba*

Zespół Administratorów Sieci

Telefon: (+48) 71 375 9402, (+48) 505 304 066

Krzysztof Cach, krzysztof.cach*

* Adres mailowy w domenie @uwr.edu.pl