Zakład Fizyki Neutrin

Strona domowa

http://neutrino.ift.uni.wroc.pl

Skład osobowy

Doktoranci

Obszar badań

- Badanie oddziaływań neutrin z jądrami i nukleonami w obszarze energetycznym 1 GeV
- Tworzenie generatora Monte Carlo NuWro
- Badanie czynników postaci nukleonów
- Statystyczna analiza danych

Najważniejsze publikacje