Zakład Teorii Oddziaływań Fundamentalnych i Grawitacji Kwantowej

Skład osobowy

Doktoranci

Słowa kluczowe

Deformacje symetrii czasoprzestrzennych
Grupy i supergrupy kwantowe
Teoria twistorów i supertwistorów
Metody geometryczne i algebraiczne w mechanice i teorii pola
Konforemne teorie pola
Kwantowa grawitacja
Fale grawitacyjne

Obszar badań

Badania prowadzone w Zakładzie związane są z różnymi podejściami do fundamentalnej teorii budowy materii. Analizowane są: struktura fundamentalnych symetrii czasoprzestrzeni na poziomie kwantowym, deformacja symetrii i grupy kwantowe, kwantowa teoria grawitacji, modele twistorowe i supersymetryczne, konforemna teoria pola oraz badanie fal grawitacyjnych.

Tematy badań

Symetria kappa-Poincare i Podwojnie Szczególna Teoria Względności; teorie pola na nieprzemiennych czasoprzestrzeniach (Daszkiewicz, Kowalski-Glikman, Lukierski);

Formalizm twistorowy i supertwistorowy (Lukierski, Frydryszak)

Metody geometryczne w teorii pola (Borowiec)

Modele kosmologiczne i problem ciemnej energii oraz ciemnej materii (Borowiec)

Konforemne i superkonforemne teorie pola w 2 wymiarach (Jaskólski)

Analiza danych detektorów fal grawitacyjnych (Błaut)

Kwantowa grawitacja (Kowalski-Glikman)

Granty

Najważniejsze publikacje

Współpraca