Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Skład osobowy

Doktoranci

Słowa kluczowe

podstawy mechaniki kwantowej
teoria splątania
układy otwarte
dekoherencja
podstawy mechaniki statystycznej
deformacje struktur algebraicznych
algebry Clifforda w elektrodynamice
hipoteza Riemanna a fizyka

Obszar badań

Matematyczne aspekty klasycznej i kwantowej fizyki teoretycznej a w szczególności: matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i mechaniki statystycznej; teoria układów otwartych i dekoherencja; teoria deformacji kwantowych; formy różniczkowe i algebry Clifforda w elektrodynamice klasycznej oraz związki teorii liczb z fizyką kwantową.

Tematy badań

Podstawy mechaniki kwantowej: struktura krat, logiki kwantowe, struktury przyczynowe i logiki przyczynowe.

Teoria splątania i kwantowa teoria informacji: splatanie stanów kwantowych, miary splątania, ewolucja splątania w układach atomowych.

Teoria układów otwartych: półgrupy dynamiczne w optyce kwantowej, dekoherencja, splątanie układów otwartych, dyfuzje na rozmaitościach.

Podstawy mechaniki statystycznej: zastosowanie metod analizy funkcjonalnej do ścisłego badania przejść fazowych w klasycznych i kwantowych układach ciągłych.

Teoria deformacji kwantowych: deformacje klasycznych struktur algebraicznych algebraicznych algebr Liego.

Formy różniczkowe i algebry Clifforda w elektrodynamie klasycznej: przedmetryczne sformułowanie elektrodynamiki klasycznej.

Badanie związku hipotezy Riemanna z mechaniką kwantową (przypuszczenie Polya – Hilberta).

Granty

Najważniejsze publikacje

Współpraca