O Instytucie

Zakłady

Aktualności

Studiuj Fizykę

Oferty Pracy

Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne

Zakład Teorii Cząstek Elementarnych:

Zakład Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego
Szczególnie poszukiwane sa osoby mogące prowadzić zajęcia dydaktyczne dla kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe:

Stypendium Doktoranckie

Instytut Fizyki Teoretycznej organizuje otwarty konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w ramach realizacji projektu NCN OPUS pt. 'Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin'.

Udział w projekcie odbywać się bedzie w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miejsce