Konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej #

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UWr ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego Instytutu Fizyki Teoretycznej (etat naukowo-dydaktyczny)

Kandydat wyłoniony w konkursie będzie brał udział w współtworzeniu nowoczesnego kierunku studiów, pracować w młodym dynamicznym zespole. Do obowiązków pracownika należeć będzie również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien posiadać:

  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT
  • dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub metod obliczeniowych
  • biegłość w posługiwaniu się językiem polskim i angielskim

Preferowani będą kandydaci posiadający:

  • doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych i/lub programowaniu gier
  • doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych
  • doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań lub współpracy z przemysłem
  • stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej z powyższych specjalności
  • tytuł zawodowy inżyniera

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2015 r. do godz. 12.00  w sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pokój 404.

                                                                              Więcej szczegółów ....