Wykład dla studentów Wydziałów Humanistycznych #
Wykład prof. dr hab. JERZEGO PRZYSTAWY dla studentów Wydziałów Humanistycznych odbywać się będzie w środy w godzinach 17-19 w DSF (Pawilon - wejscie od ul. Cybulskiego w podwórzu).
Tytuł wykładu:

 „Miejsce i znaczenie fizyki w poznaniu i rozumieniu świata”