Zebranie #

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

zaprasza

nauczycieli akademickich (doktorów i magistrów) zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w drugim zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru elektorów i przedstawicieli do Rady Wydziału. Zebranie odbędzie się 1 lutego 2012 r. (ŚRODA) o godz. 11:00 w sali 163 (Sala im. Jana Rzewuskiego).

Prosimy o niezawodne przybycie.