Gość Instytutu #
W dniach 16 - 23.09.2012 gościem Instytutu jest Pani Jun HONG z Cyclotron Laboratory, Michigan State University, USA. Pani Hong w czasie swojego pobytu będzie kontynuowała współpracę naukową z pracownikami Zakładu Teorii Cząstek Elementarnych, w szczególności z dr. T. Klähnem i prof. dr. hab. D. Blaschke.