31 Sympozjum Maksa Borna #
W dniach 14 - 16 czerwca 2013 roku organizowane jest przez Instytut Fizyki Teoretycznej 31 Sympozjum Maksa Borna.

Tytuł Sympozjum: Three Days of Critical Behaviour in Hot and Dense QCD .