Obrona pracy doktorskiej #
Dnia 25 czerwca 2013 r. o godz.12:30.00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy

pt: "Quantum Mechanical Model for Quarkonium Production In Heavy Ion Collisions "


Promotor: Prof.dr hab. David Blaschke - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Recenzenci:
1. prof.dr Gerd Röpke - Institut für Physik Universität Rostock
2. dr hab. Dariusz Prorok - Instytut Fizyki Teoretycznej UWr.

Praca doktorska mgr. Carlosa Andrésa Peñy Castañedy jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutów Fizyki.