Obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Żmudy #

ZAWIADOMIENIE

Dnia 30 września 2013 r. o godz. 9:00 w sali 422 Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy pl. Maksa Borna 9, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Jakuba Żmudy

pt.:Consistent Many-Body Models of Lepton-Nucleus Scattering in the Energy Range Between 500 and 1200 MeV

Promotor: prof.dr hab. Jan Sobczyk - Instytut Fizyki Teoretycznej,UWr

Recenzenci:

prof. dr hab. David Blaschke - Instytut Fizyki Teoretycznej, UWr

prof.dr hab. Marek Zrałek - Instytut Fizyki, US

Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu