Gość Instytutu #
W dniach  28.06-16.07 2014 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie dr Anna Pachoł  
z Science Institute, University of Iceland. Dr Pachoł w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z dr. hab. Andrzejem Borowcem, prof. UWr oraz prof. dr. hab. Jerzym Lukierskim.
Wizyta odbywa sie w ramach programu FSS (Scholarship and Training Fund Mobility Projects in Higher
Education Individual teaching programme for teaching staff mobility).