XXV Sympozjum Maxa Borna #
W dniach 29 czerwca do 3 lipca 2009 roku odbywać się będzie w Instytucie Fizyki Teoretycznej XXV Sympozjum Maxa Borna.
Tytuł sympozjum:  " The Planck Scale".