Gość Instytutu #

W dniach 18 - 21.05.2015 r. gościem Instytutu Fizyki Teoretycznej będzie profesor Daniele PRANZETTI z Erlangen-Nurberg University, Niemcy. Profesor Pranzetti w czasie swojego pobytu będzie kontynuować współpracę naukową z prof. dr. hab. Jerzym Kowalskim-Glikmanem w ramach grantu NCN MAESTRO Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji.