Nowy doktor #
Dnia 9 czerwca 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Krzysztofowi Pawlikowskiemu  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.