Dariusz Grech profesorem #

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Dariuszowi Grechowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.