Nowy doktor #
Dnia 22 września 2009 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu mgr. Mariuszowi Woronowiczowi  stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych w zakresie fizyki.