VI Spotkanie Polskiej Grupy Ciężkojonowej #
W dniach 5-6 grudnia 2009 roku odbędzie się w IFT VI Spotkanie Polskiej Grupy Ciężkojonowej - "Relativistic Heavy Ion Collisions at High Baryon Number Density". Te coroczne sympozja są organizowane rotacyjnie w Warszawie, Krakowie, Kielcach i Wrocławiu - ośrodkach zajmujących się problematyką ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.