Obrona pracy doktorskiej #

W dniu 29 kwietnia 2008 roku o godz.1215 w sali 422 w gmachu Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Pl. Maksa Borna 9 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


Mgr Izabeli Próchnickiej


pt. „Problem masy grawitonu w modelach Wszechświata
na 3-branie de Sittera”

przed Radą Instytutu Fizyki Teoretycznej

Promotor:

Prof.dr hab. Jerzy Lukierski – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Zygmunt Lalak, prof.nadzw.U.Warsz.Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski