Obrony rozpraw doktorskich #

Wszystkie obrony odbywają sie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, sala 422, pl. Maksa Borna 9.


1.  12 września 2008 r., godz. 10:00Mgr Artur  Ankowski


pt. „Efekty jądrowe w oddziaływaniach neutrin"

Promotor:

dr hab. Jan Sobczyk, prof. U.Wr. – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński Katedra Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet  im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Marek Zrałek Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice2.  12 września 2008 r., godz. 12:30


Mgr Artur  Pietrykowski

 

„Oddziaływanie kwantowych pól grawitacyjnych z renormalizowalnymi polami kwantowymi"

Promotor:

prof. dr hab. Zbigniew Haba  – Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz 
 Instytut  Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Krzysztof Meissner Instytut  Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa