Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego #
Dr Krzysztof Graczyk został laureatem tegorocznego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Stypendia przyznawane są w pięciu kategoriach: nauki ścisłe, medyczne, przyrodnicze, techniczne oraz humanistyczne i społeczne i w otrzymało je w sumie 85 osób. Dr Graczyk dostał stypendium na trzy lata.

zobacz więcej...