Nowy doktor habilitowany #

Dnia 19 listopada 2010 roku Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Andrzejowi Frydryszakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.