23.03.2015
Sala 422 15:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Jakub Żmuda

O możliwości faktoryzacji przekroju czynnego pochodzącego z wybicia dwóch nukelonów

Omówiona zostanie niedawna publikacja grupy Cosyle, Cosyn, Ryckebusch i Vanhalst, w której przedstawiono możliwość dokonania fakoryzacji procesu wybicia dwóch nukleonów z jądra w procesie rozpraszania elektronów. Okazuje się, że przekrój czynny na ten proces jest proporcjonalny do warunkowego rozkładu pędów w układzie środka masy blisko związanych par nukleonów. Funkcja faktoryzacyjna jest też w znacznej mierze niewrażliwa na oddziaływania stanów końcowych. Przy wzrastającym zainteresowaniu tego typu procesami w środowisku neutrinowym praca ta rzuca także nowe światło możliwości ich opisu i pomiarów.