30.03.2014
Sala 422 15:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Kajetan Niewczas

O rekonstrukcji oddziaływań neutrin na skorelowanych nukleonach na podstawie danych z eksperymentu ArgoNeuT oraz symulacji NuWro

Podczas seminarium zostanie omówiona publikacja ArgoNeuT Collaboration dotycząca wykrywania przeciwnie skierowanych par proton-proton powstałych w wyniku rozpraszania neutrin na tarczy argonowej. W pracy zaproponowano odważną tezę dotyczącą rekonstrukcji oddziaływań na skorelowanych parach neutron-proton. Podana formuła oraz dane eksperymentalne zostaną skonfrontowane z wynikami symulacji NuWro.