13.04.2015
Sala 422 15:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Kajetan Niewczas

Oddziaływania neutrin na skorelowanych parach nukleonów w eksperymencie ArgoNeuT.

Podczas seminarium zostanie omówiona publikacja ArgoNeuT Collaboration dotycząca wykrywania przeciwnie skierowanych par proton-proton powstałych w wyniku rozpraszania neutrin na tarczy argonowej. W pracy zaproponowano odważną tezę dotyczącą rekonstrukcji oddziaływań na skorelowanych parach neutron-proton. Podana formuła oraz dane eksperymentalne zostaną skonfrontowane z wynikami symulacji NuWro.