06.03.2008
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

mgr Dawid Ciesielski

Długie skoki w dyfuzji powierzchniowej.

Podczas seminarium przedstawię zagadnienie długich skoków w dyfuzji powierzchniowej. Omówię krótko, w jaki sposób wykonuje się pomiary oraz na czym polega stosowana przeze mnie metoda otrzymywania "współczynników skoków" (jump-rates). Następnie zaprezentuję otrzymane przeze mnie wyniki uzyskane na podstawie danych doświadczalnych, udostępnionych mi dzięki uprzejmości dr G. Antczak z IFD UWr.