Maciej Matyka

Implementacja Multiple Particle Collision i dostosowanie do przepływu Darcy'ego