11.01.2016
Sala 422 12:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Jakub Żmuda

Produkcja pionów w generatorach Monte Carlo

Omówione zostanie zagadnienie modelowania produkcji pionów w generatorach Monte Carlo oddziaływań neutrin. Przedyskutowane bedą najważniejsze niepewności w opisie tego procesu oraz różnice pomiędzy poszczególnymi generatorami i zawartymi w nich modelami fizycznymi.