Mateusz Bancewicz i Jakub Poła

4-way resolved particle fluid flow simulations using CFD-DEM approach.

Modelowanie przepływów za pomocą algorytmów CFD-DEM umożliwiaja symulację układów złożonych z płynów i cząstek stałych, uwzględniając przy tym oddziaływania zarówno płyn - cząstka jak i oddziaływania pomiędzy samymi cząstkami. Metoda ta umożliwia analizę układów dla których liczba Knudsena jest znacząco większa od 1. W prezentacji przedstawimy podstawy teoretyczne tej metody, która jako solver CFD używa metody gazu sieciowego Boltzmanna jak i metody objętości skończonych. Przedstawimy jej potencjalne zastosowanie w symulacjach transportu propantów w szczelinach powstających w procesach stymulacji złóż gazów łupkowych.