22.01.2016
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab. Zbigniew Haba

Kosmologia i termodynamika ****** Cosmology and thermodynamics

Omówię zastosowanie termodynamiki i fizyki statystycznej do opisu ewolucji Wszechświata i wynikające stąd wnioski. Przedstawię model opisujący ewolucję Wszechświata za pomocą funkcji rozkładu prawdopodobieństwa w przestrzeni fazowej ciemnej materii. ****** Application of thermodynamics and statistical physics to a description of the Universe evolution and resulting conclusions thereof will be described. A model representing this evolution by means of the dark matter phase space distribution will be discussed.