16.10.2008
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

mgr Jakub Jankowski

Quarkonium dissociation in a thermal medium

Zachowanie się ciężkich "kwarkoniów" w Plaźmie Kwarkowo Gluonowej jest centralnym punktem zainteresowania w diagonostyce przejść fazowych materii hadronowej w zderzeniach ciężkich jąder przeprowadzanych w laboratoriach CERN-SPS, RHIC oraz CERN-LHC. Dokonujemy przeglądu podejścia do zagadnienia opartego na hipotezie ekranowania potencjału między ciężkimi kwarkami, bazując na teorii Debye'a-Hückel'a jak również na termalnej teori pola.