16.10.2008
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

mgr Tomasz Golan

Rozpraszanie elektronów na jądrze w przybliżeniu impulsowym..

Na seminarium będę mówił o rozpraszaniu elektronów na jądrach w przybliżeniu impulsowym. Przedstawię obliczenie przekroju czynnego w bazie pędowej oraz w bazie momentu pędu. Powiem parę słów o różnych technikach modelowania oddziaływań między nukleonami w jądrze i porównam otrzymane przeze mnie wyniki z danymi doświadczalnymi dla najprostszego modelu - gazu Fermiego.