Piotr Brzeski

Nowe wyniki w modelu perkolacji hipersfer

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych symulacji dla modelu perkolacji dyskretnej hipersfer na D-wymiarowej sieci hiperkubicznej.