21.04.2006
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Robert Olkiewicz

Seminarium poświęcone pamięci prof. Jana Mozrzymasa

Seminarium wspólne z Instytutem Fizyki Doświadczalnej odbędzie się w sali Jana Rzewuskiego