01.12.2006
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Adam Jezierski (Wydz. Chemii UWr)

Rownowaga, odwracalnosc, samoorganizacja - przyklady z pogranicza chemii, geochemii i biochemii

1. Czy XIX-wieczne pojecie rownowagi chemicznej do dzis ksztaltuje swiadomosc chemikow? Zamrozone stany rownowagi - skaly i mineraly. Defekty strukturalne. Pierscienie Lieseganga. Rola czasu w procesach rownowagowych i nierownowagowych. Struktury fraktalne. 2. Odwracalnosc i niedwracalnosc w ewolucji kosmicznej. Czy prawdziwe jest zdanie Ilyi Prigogine'a ,,nieodwracalnosc jest podstawowym warunkiem powstania i istnienia układow zlozonych". Problem wagi kosmicznej - zelazo. 3. Czy istnieje samoorganizacja? Blona komorkowa i micelle. Roznica miedzy uporzadkowaniem a samoorganizacja. Jeszcze raz o problemie czasu.