13.04.2007
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Zbigniew Koza

Model zwilżania substancji porowatych

Tematem referatu będzie analiza pewnego modelu zwilżania substancji porowatytch, tzw. modelu KL (Kluentz-Lavallee). Model ten charakteryzuje się przyspieszonym tempem zwilżania, które zgodne jest z wynikami doświadczalnymi otrzymanymi dla pewnych materiałów budowlanych, np. cegieł. Zwiększone tempo zwilżania tłumaczone było dotychczas jako przejaw dyfuzji anormalnej. Naszym (wspólnym z Maciejem Matyką) celem jest wykazanie, że w rzeczywistości za proces zwilżania w modelu KL odpowiedzialne są dwa klasyczne mechanizmy: dyfuzja normalna i makroskopowy przepływ cieczy.