18.05.2007
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

dr hab. Zygmunt Lalak, Inst.Fiz.Teoret. Un.Warsz.

Ciemna energia - wyzwanie dla fizyki oddziaływań fundamentalnych (w sali Rzewuskiego)

Obserwacje kosmologiczne sugerują, ze ponad 70 procent energii we Wszechświecie należy przypisać egzotycznej substancji, której natury nie potrafimy jednoznacznie wyjaśnić. Jest to poważny problem, ale i wielkie wyzwanie dla fizyki oddziaływań fundamentalnych, której ambicją jest zbudowanie jednolitej teorii opisującej zarówno obserwowaną w zderzaczach cząstek elementarnych fizykę w skali subnuklearnej, jak i zjawiska wielkoskalowe, w tym ewolucję wszechświata i formowanie się obserwowanego rozkładu materii. Podczas wykładu przedstawię próby wyjaśnienia zagadki ciemnej energii mieszczące się w ramach najlepiej umotywowanych rozszerzeń standardowego modelu oddziaływań fundamentalnych.