05.10.2007
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Anna Jamróz

Splątanie w układach dwuatomowych oddziałujących z otoczeniem (obrona pracy doktorskiej)

Kwantowa teoria informacji jest jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin fizyki teoretycznej. Jest ona przedmiotem intensywnych badań nie tylko dla zrozumienia podstaw mechaniki kwantowej, ale również z powodu przyszłych zastosowań, takich jak: kryptografia kwantowa, obliczenia kwantowe czy teleportacja stanów. Kluczem do zrozumienia tej teorii jest poznanie zjawiska splątania stanów kwantowych, analiza jego złożonej natury oraz rozwoju w czasie. Główną przeszkodą w wytwarzaniu i obserwacji stanów splątanych jest ich wrażliwość na nieuniknione oddziaływanie z otoczeniem, które prowadzi do niszczenia korelacji i dekoherencji. W przypadku układów atomowych dekoherencja jest wywołana oddziaływaniem układu ze zbiornikiem o zerowej bądź skończonej temperaturze. Mechanizmem prowadzącym do dyssypacji jest w tym przypadku proces emisji spontanicznej. Ciekawy jest również przypadek graniczny temperatury nieskończonej. Badanie splątania układów otwartych z rozwojem czasowym zadanym przez półgrupy dynamiczne jest ważnym zagadnieniem teoretycznym wartym szczegółowego przeanalizowania, zwłaszcza w kontekście modelowania układów realistycznych, niedających się oddzielić od otoczenia. Rozprawa jest poświęcona badaniu takich właśnie zagadnień. W szczególności zbadane zostało zachowanie się splątania otwartego układu dwóch atomów dwupoziomowych, będących w kontakcie ze zbiornikiem o temperaturze zerowej i nieskończonej.