30.11.2007
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Zygmunt Galasiewicz

Jak człowiek dojrzewał do naukowego poznania świata - fragmenty literatury pięknej

Przedstawię szkic osiągnięć twórców fizyki począwszy od Talesa z Miletu czy Demokryta z Abdery po autorów współczesnej Teorii Wszystkiego. Z tekstów pisarzy i poetów, jak np. Lukrecjusz, J. Milton, J. Goethe, A. Mickiewicz, C. Swinburne, M. Proust, H. Sienkiewicz, J. Joyce, L. Lederman, J. Carrol, W. Szymborska, zostały wybrane i zacytowane fragmenty kojarzące się z nauką. Np. Marcel Proust w jednej z powieści napisał: ,,...i Fancoise odpowiedziała śmiejąc się: Pani jest gorsza od promieni X ...".