11.01.2008
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Jan Sobczyk

Konstruowanie generatora Monte Carlo oddziaływań neutrin

Przedstawię główne etapy rozwoju wrocławskiego generatora oddziaływań neutrin - NuWro. Podam fizyczne uzasadnienie, dlaczego warto było kilka lat temu zająć się takim przedsięwzięciem. Będzie mowa o uczestnictwie grupy fizyków z IFT w przygotowywanym w Japonii wielkim eksperymencie neutrinowym pod nazwą T2K. Przedstawię aktualnie prowadzone prace nad NuWro oraz najważniejsze w tym zakresie plany na przyszłość.