03.10.2008
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Zbigniew Haba,

Dyfuzja relatywistyczna

Relatywistyczne równanie dyfuzji w przestrzeni fazowej będzie zdefiniowane w pełnej analogii ze zwykłą dyfuzją. Pokaże, że taka dyfuzja jest jednoznacznie wyznaczona przez niezmienniczość relatywistyczną. Opiszę równanie transportu i fizykę statystyczną wynikającą z równania dyfuzji. Omówię możliwe zastosowania do opisu plazmy (w tym plazmy kwarkowo-gluonowej) oraz zderzeń wysokoenergetycznych.