12.12.2008
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. Bernard Jancewicz

Czy fala elektromagnetyczna może być płaska w zakrzywionej czasoprzesteni?

Sformułowanie elektrodynamiki w języku form różniczkowych jest ogólnie współzmiennicze, więc nadaje się do czasoprzestrzeni zakrzywionych. Szukałem rozwiązań równań Maxwella w postaci fali elektromagnetycznej. Jeśli zażądać, żeby fala była w pewnym sensie płaska, to jest to możliwe dla metryki konforemnie podobnej do metryki Minkowskiego. Takie metryki były znalezione dla modelu Friedmana.