16.01.2009
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Wojciech Gawlik, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Najniższe temperatury we Wszechświecie

(W sali Rzewuskiego) W wykładzie wprowadzone będą podstawowe informacje dotyczące optycznych metod uzyskiwania najniższych temperatur oraz najważniejsze charakterystyki materii w temperaturach bliskich zera bezwzględnego. Będą omówione techniki doświadczeń z materią w ultraniskich temperaturach, wytwarzania tzw. sieci optycznych oraz otrzymywania i badania kondensatów Bosego-Einsteina, a także ich niezwykłe własności. W wykładzie będą też przedstawione najnowsze wyniki prac nad kondensatem prowadzonych w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu.