dr hab. Paweł Rudawy (Instytut Astronomii)

Oddziaływanie plazmy z polem magnetycznym w atmosferze Słońca

Rozbłyski słoneczne, protuberancje, koronalne wyrzuty materii i wiele innych zjawisk i procesów obserwowanych w atmosferze Słońca (od chromosfery do korony), powstaje w wyniku oddziaływania plazmy z polem magnetycznym. Słońce jest jedynym obiektem, w którym - w pewnym zakresie - możemy bezpośrednio obserwować oddziaływania plazma-pole w warunkach niemożliwych do odtworzenia w laboratorium a typowych dla innych obiektów astronomicznych. Dane uzyskiwane z takich obserwacji mają ogromne znaczenie dla badań procesów fizyki wysokich energii (np. generacji energii w wyniku kontrolowanej syntezy termonuklearnej). W ramach referatu zostaną przedstawione: a) standardowy model Słońca wraz z zagadnieniem generacji pola magnetycznego w procesie a-d dynama; b) ogólna charakterystyka zjawisk oddziaływania plazmy z polem magnetycznym w atmosferze Słońca wraz z cyklicznością występowania tych zjawisk; c) charakterystyka rozblysków słonecznych wraz ze standardowym modelem rozbłysku; d) wybrane wyniki badań rozbłysków słonecznych z wykorzystaniem spektrografu MSDP oraz Maszyny Pulsarowej.