dr Cezary Juszczak

Wrocławski generator oddziaływań neutrin na tle konkurencji

We Wrocławskiej grupie neutrinowej powstaje od kilku lat generator oddziaływań neutrin z jądrami atomowymi. Omówię jego obecny status, zadania na najbliższą przyszłość - w szczególności projekt implementacji kaskady jądrowej, oraz porównam z konkurencyjnymi generatorami.