20.10.2008
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. L. Jakóbczyk

Dynamika splątania w otwartych układach atomowych

--